Břidlicový lom
Czech English Polish German

PROČ SE CHOVATELÉ STÁLE ČASTĚJI ROZHODUJÍ PRO VERTIKÁLNÍ MÍCHÁNÍ

   Krnmé míchací vozy s vertikálním šnekem pracují v České republice k plné spokojenosti uživatelů již 8 let bez vážnějších poruch a oprav. To znamená, že výhody vertikálního míchání je možné vedle teoretických úvah doložit konkrétními výsledky z praxe.

Vertikální způsob míchání má zásadní přednosti.

  • Ta nejpodstatnější spočívá v téměř dokonalé a rychlé přípravě směsné knnné dávky. Míchání trvá nejvýše 3 až 4 minuty a zpracovaný produkt si podrží všechny své přirozené vlastnosti, protože není mačkán, tlačen, ani ohříván pri řezání a míchání. Takto vzniká směs, která je měkká a rovnoměrně rozdělená e zacho anou strukturotvomou vlákninou, čímž je také snáze stravitelná a dobytek může přežvykovat.
  • Při správné konstrukci vozu je schopnost zamíchat směsnou krrnnou dávku s obsahem mikrogranulátů a minerálů velmi vy oká a dosahuje parametru na úrovni 2,8 % hodnoty odchylky zamíchaného materiálu. Toto vychází ze statistického vyhodnocení několika vzorků na určené vzdálenosti 'e žlabu. Běžná hodnota horizontálního míchání je na úrovni 3,8 až 4,5 %. Pro užitkovost a optimalizaci zdravotního stavu stáda je to mimořádně důležitý údaj.
  • Druhá, také velmi důležitá výhoda spocívá v životnosti zařízení a tím související ekonomice provozu.Dosavadní zkušenosti ukazují, že u horizontálního míchání je na našich farmách životnost takových vozů přibližně 3500 až 4000 mth. Běžné opravy a údržba a vstupy za provozu činí cca 25 % pořizovací hodnoty stroje, která je vzhledem k vybavení frézou mnohem vyšší, než u vertikálních vozů.
  • U vertikálního mícháníje vyzkoušen provoz a životnost vozu 8 000 až 12000 mth. Vstupy nákladů na běžné opravy a údržbu nepřekračují hodnotu 10 % pořizovací ceny, která je zpravidla podstatně nižší, než systémy s horizontálním šnekem.
  • Ve srozumitelné řeči to znamená, že za dobu 5 až 6 let budete mít u míchání s horizontálním šnekem náklady na provoz 500 000 Kč při pořizovací ceně cca 1000000 Kč a naproti tomu 60000 Kč nákladů na provoz při pořizovací ceně cca 600 000 Kč.u vertikálního vozu.
  • K důležitému hledisku ekonomiky provozu patří také PHM a opravy tažných prostředků.
  • Horizontální systém míchání je většinou náročnější na potřebný příkon traktoru o 20 až 25 %, než je tomu u vertikálního systému míchání. Tím je také vyšší pravděpodobnost opotřebování náhonových spojek a převodů vývodového hřídele. Dnes je již provozně vyzkoušeno, že vertikální míchání je úspornější na spotřebu PHM o 15 až 20 %.
  • Třetí předností je parametr spolehlivosti, který vychází zejména z jednoduchosti konstrukce vertikálních vozů a při použití kvalitních materiálů je spolehlivost při provozu velmi vysoká, což je v tomto oboru podnikání zvlášť důležité. Pouze vertikální způsob míchání zajišťuje bezproblémové pořezání sena jak volného, tak v kruhových balících. Podobným způsobem dokáže zpracovat i slámu ke krmení, nebo k zastýlání.

   Uvedené přednosti jsou finančně několikrát výhodnější, než náklady na pracovníka, které se šetří v případě nakládky frézou u horizontálních vozů. Stoupá počet podniků, které z horizontálních vozů nakládací frézu demontují pro zlepšení zdravotního stavu stáda. Otázku umístění vykusovacího mechanismu přímo na voze je třeba posuzovat zejména z hlediska nevýhod tohoto řešení. V neposlední řadě je třeba zvážit účelnost vzniku  nejslabšího článku na voze. Prodej knnných vozů s vertikálním mícháním v Západní Evropě jednoznačně převažuje nad ostatními systémy a jsou země, jako třeba Holandsko, kde se vozy s horizontálním šnekem už neprodávají vůbec.

Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com