Břidlicový lom
Czech English Polish German

VÝHODY MOBILNÍ NÁDRŽE NA NAFTU PPN

  Pojizdné provozní nadrže vyrábíme o velikosti 3 000l, 5 000l, 10 000l a 15 000l s vlastním výdejním stojanem. Oproti konkurenčním nádržím Vám naše zařízení může především nabídnout:

1.   vysokou životnost materiálu nepodléhající povětrnostním podmínkám (teplo, zima, UV záření atp.)

2.   vysoká odolnost materiálu proti poškození popřípadě odcizení nafty prořezáním stěny atp.

3.   ochrana výdejního stojanu a manipulační plochy důmyslným uzavřením pomocí uzavíratelného zadního víka (při odklopení slouží jako ochrana před nepřízní počasí)

4.   možnost plnění nádrže pomocí závozu nafty od velkých distributorů PHM (nádrž je opatřena potřebným šroubením typu VK a MB, včetně rekuperace par I. stupně)

5.   mobilita (snadno přemístitelné k místu spotřeby např. silniční stavby, obilní kampaně, likvidace lesních kalamit, v případě změny sídla firmy apod.)
 
   Oproti stacionárním čerpacím stanicím bychom také rádi vyzdvihli tyto přednosti pojízdné provozní nádrže:
 
1.   realizace se obejde, bez projektů, zemních prací, stavebních prací, montáží ocelových konstrukcí, technologických montáží, apod.

2.   Není nutné územní rozhodnutí, ani stavební povolení, jelikož se nejedná o stavbu.

3.   Vozidlo je schváleno k provozu na pozemních komunikacích a je v souladu s předpisy ADR. Může se pohybovat rychlostí do 40 popř. 80 km/h všude, kde to není dopravní značkou zakázáno.

4.   Toto zařízení lze pořídit i formou OB leasingu v odpisové sazbě 5 let (odpisová skupina 2).

5.   Pro uvedení zařízení do provozu stačí zásuvka 16A, 230V, s chráničem proti přepětí a uzemňovací bod.

6.   Zařízení je schváleno TÜV SÜD Auto CZ  s.r.o., a TÜV SÜD Czech s.r.o., Ministerstvem dopravy České republiky.

7.   Vzhledem k tomu, že se jedná o návěsné vozidlo, nevztahuje se na výrobek zák. o pohonných hmotách  a čerpacích stanicích 311/06.

Kontaktujte nás!

Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com