Břidlicový lom
Czech English Polish German

20. 09. 2016Naše firma využila dotační podporu EU

Název projektu: Podpora účasti Cernin s.r.o. na zahraničních výstavách a veletrzích

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0004376

Popis projektu:

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je podpořit zahraniční spolupráci společnosti Cernin s.r.o. podporou účasti na veletrzích zemědělské techniky AGROmashEXPO v Budapešti a Ka pasesi v Litvě v roce 2017. Výsledkem účasti na veletrzích bude propagace a podpora výrobků společnosti na zahraničních trzích, která umožní zvýšit exportní působnost, konkurenceschopnost a poptávku po výrobcích společnosti.

-        Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

logo


Phone Email Kontakt na Skype Prezentace na Facebooku Twitter presentation

Telefon: [+123] 123 123 123
Email: support@upgates.com